อุปกรณ์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางบ้าน (Home Hub) สำหรับ Apple HomeKit

คุณต้องใช้ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน (Home Hub) เพื่อควบคุมอุปกรณ์เสริม HomeKit ระหว่างที่คุณไม่ได้อยู่ที่บ้าน ให้สิทธิ์การเข้าถึงกับบุคคลที่คุณเชื่อถือ และสั่งให้อุปกรณ์เสริมทำงานที่คุณต้องการในเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ (Automation) รวมถึงการใช้งาน CarPlay

อุปกรณ์ที่สามารถทำหน้าที่เป็น Home Hub ได้ มี 3 กลุ่ม คือ 

  • HomePod

  • Apple TV

  • iPad

โดยมีรุ่น ที่สามารถใช้งานได้ดังนี้

HomePod

รองรับการใช้งานเป็น Home Hub ทั้งหมด ทั้ง HomePod และ HomePod Mini

Apple TV 

รองรับการใช้งานเป็น Home Hub ตั้งแต่ Apple TV รุ่นที่ 4 หรือ HD ที่ออกจำหน่ายในปี 2015 เป็นต้นไป

iPad 

รองรับการใช้งานเป็น Home Hub ทุกรุ่นที่รองรับ iPadOS 13 ขึ้นไป โดยรองรับ iPad รุ่นที่ 5 (จำหน่ายปี 2017 เป็นต้นไป), iPad Air 2 (จำหน่ายปี 2014 เป็นต้นไป), iPad Mini 4 (จำหน่ายปี 2015 เป็นต้นไป), iPad Pro ทุกรุ่น (จำหน่ายปี 2015 เป็นต้นไป)

Source: Apple