แชร์การควบคุมบ้าน HomeKit ของคุณให้ผู้อื่นใช้งานร่วมด้วย

เชิญให้ผู้อื่นควบคุมบ้านของคุณ แก้ไขสิทธิ์ของคนที่คุณเชิญ และอนุญาตให้พวกเขาควบคุมบ้านของคุณจากที่ใดก็ได้ ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยแอพบ้าน

เชิญให้ผู้อื่นควบคุมบ้านของคุณ

 1. เปิดแอพบ้านบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac แตะหรือคลิกบ้าน แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน หากคุณตั้งค่าบ้านไว้หลายหลัง ให้เลือกบ้านที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นควบคุม แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน

 2. แตะหรือคลิกเชิญผู้คน

 3. ป้อน Apple ID ของบุคคลที่เชิญ ซึ่งพวกเขาใช้กับ iCloud

 4. แตะหรือคลิกส่งคำเชิญ

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถเชิญให้ผู้อื่นควบคุมบ้านของคุณได้

ตอบรับคำเชิญเพื่อควบคุมบ้าน

 1. เปิดแอพบ้านบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac แตะหรือคลิกบ้าน

 2. เลือกการตั้งค่าบ้าน

 3. แตะหรือคลิกยอมรับ แล้วแตะเสร็จสิ้น

หลังจากยอมรับคำเชิญ ให้แตะหรือคลิกบ้าน จากนั้นเลือกชื่อของบ้านเพื่อควบคุม

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถตอบรับคําเชิญเพื่อควบคุมบ้านได้

 
 

อนุญาตการเข้าใช้งานจากระยะไกลและแก้ไขสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ใช้

 

หากคุณตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน คุณจะสามารถจัดการการเข้าถึงระยะไกลและแก้ไขสิทธิ์ของคนที่คุณเชิญให้ควบคุมบ้านของคุณได้ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน พวกเขาจะสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมได้เฉพาะเวลาที่อยู่ที่บ้านของคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านของคุณ และภายในระยะสัญญาณของอุปกรณ์เสริม HomeKit เท่านั้น หากต้องการจัดการการเข้าถึงระยะไกลและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้ ให้เปิดแอพบ้านแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 
 1. แตะหรือคลิกบ้าน แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้เลือกหนึ่งหลัง แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน

 2. ใต้ผู้คน ให้เลือกคนที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 3. ควบคุมอุปกรณ์เสริมจากระยะไกล: เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมของคุณได้จากทุกที่ ปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์เสริมของคุณเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านคุณเท่านั้น

 4. เพิ่มและแก้ไขอุปกรณ์เสริม: เปิดตัวเลือกนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและลบอุปกรณ์เสริม บรรยากาศ การทำงานอัตโนมัติ และผู้ใช้รายอื่น

 5. แตะหรือคลิกย้อนกลับ แล้วแตะเสร็จสิ้น

ผู้ใช้ที่แชร์ไม่สามารถเพิ่ม HomePod, Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะหรือลำโพงใดๆ ที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ไปยังแอพบ้านได้ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้ได้เฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าของบ้านในแอพบ้านเท่านั้น

หยุดแชร์บ้านกับผู้ใช้บางคน

 
 1. แตะหรือคลิกบ้าน แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้เลือกหนึ่งหลัง แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน

 2. ใต้ผู้คน ให้แตะหรือคลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากบ้านของคุณ แตะหรือคลิกเอาผู้คนออก

 

ออกจากบ้านที่คุณได้รับเชิญให้แชร์

 
 1. แตะหรือคลิกบ้าน แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน หากคุณเป็นสมาชิกของบ้านหลายหลัง ให้เลือกหลังที่คุณต้องการออก แล้วเลือกการตั้งค่าบ้าน

 2. เลื่อนลงแล้วแตะหรือคลิกออกจากบ้าน แตะหรือคลิกออกจาก

หากคุณลบบุคคลออกจากแอพบ้าน คนนั้นอาจยังสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมใดๆ ได้อยู่หากมีสิทธิ์ให้ทำเช่นนั้นในแอพที่แยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์เสริมนั้น หากต้องการลบสิทธิ์เหล่านั้น ให้ใช้แอพของอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบคู่มือ หรือติดต่อผู้ผลิต


Source: Apple