นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ ในนาม บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด หรือ “CHALAAD” ผู้ให้บริการ CHALAAD.COM ให้คำมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ในทั้งในเชิงพาณิชย์หรือกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในส่วน “การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก”

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะกำหนดให้ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดใน “การสมัครเป็นสมาชิก” และ “เงื่อนไขการสมัครสมาชิก”

 

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน
อาจจะรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้หรือกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านบริการต่างๆ ของเรา ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านกรอกในขณะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์, การบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการของเรา, โพสข้อความ, ส่งข้อมูลหรือเพื่อขอรับบริการต่างๆ
 • นอกจากนี้เรายังอาจขอให้ท่านกรอกแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีการตอบสนองกับแบบสำรวจคุกกี้
 • หากท่านแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของเราท่านสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อที่อยู่อีเมลและเว็บไซต์ในคุกกี้ เหล่านี้เพื่อความสะดวกของท่านเพื่อให้ท่านไม่ต้องกรอกรายละเอียดของท่านอีกครั้งเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นอื่น คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุหนึ่งปี หากท่านมีบัญชีและท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้เราจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้หรือไม่ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกยกเลิกเมื่อท่านปิดบราว์เซอร์ เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้เราจะตั้งค่าคุกกี้หลายรายการเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบและตัวเลือกการแสดงหน้าจอของท่าน คุกกี้การเข้าสู่ระบบมีอายุการใช้งานสองวันและตัวเลือกหน้าจอคุกกี้มีอายุการใช้งานหนึ่งปี หากท่านเลือก“ จดจำฉัน” การเข้าสู่ระบบของท่านจะคงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ หากท่านออกจากระบบบัญชีของท่านคุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบออก หากท่านแก้ไขหรือเผยแพร่บทความคุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในบราว์เซอร์ของท่าน คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและเพียงระบุรหัสโพสต์ของบทความที่ท่านเพิ่งแก้ไข จะหมดอายุหลังจาก 1 วัน

 

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
หากท่านแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นและ Meta data ของข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด

 

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา
“CHALAAD” ยังเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ที่สมาชิกกรอกไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของสมาชิก สมาชิกทุกคนสามารถดูแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของจนเองได้ตลอดเวลา และผู้ดูแลเว็บไซต์ยังสามารถดูและแก้ไขข้อมูลนั้นได้

 

การเป็นสมาชิก
“CHALAAD” เข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจาก กระบวนการเข้ารหัสการใช้งาน CHALAAD.COM ทางอินเตอร์เน็ตตามปกติแล้ว ทาง “CHALAAD” ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถาม Username หรือ Password หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมาที่หมายเลข โทรศัพท์ +662-430-1484 ท่านควรที่จะเก็บ Username และ Password ของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น “CHALAAD” จึงไม่มีนโยบายในการสอบถามรหัสผ่านของท่าน หากท่าน สงสัยว่า Username และหรือ Password ของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และมีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ “CHALAAD” ทราบทันที

 

การทำธุรกรรมบน CHALAAD.COM กำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อน ในการสมัครท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
 • ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
 • ข้อมูลประกอบอื่นๆ อาทิ ความเห็น ทัศนคติ ฯลฯ
 • 1 ท่านสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์เพียง บัญชีหลักบัญชีเดียวเท่านั้นกรณีสมาชิกสมัครหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต “CHALAAD” สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ ธุรกรรมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนั้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั้นได้

 

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 3. “CHALAAD” สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก, การเลื่อนขั้นสมาชิก, การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม, โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น “สมาชิก” จะมีสิทธิทุกประการในการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของCOM
 4. “CHALAAD” สงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ หรือกระทำการใดๆ ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
 5. ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้ชม ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อ “CHALAAD”, บริษัทฯ หรือผู้อื่น สมาชิกหรือผู้ชมนั้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกร

 

การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีบัญชีกับเรา ท่านสามารถเข้าถึงและเพื่อเรียกดู ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่างๆ และประวัติการสั่งซื้อ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในเว็บไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา เราจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ หากมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อ CHALAAD.COM ได้ที่หมายเลข  +662-430-1484

 

การเปิดเผยข้อมูล
ทาง “CHALAAD” จะไม่นำข้อมูลของสมาชิก หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มาเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต