Discover Smart Home Features

เชื่อมต่อระบบ เพิ่มลูกเล่น

หรือควบคุมง่าย ในแอปฯเดียว

ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมวางแผนและคัดสรร เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ไม่มีสะดุด

*ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มีความสามารถแตกต่างกัน สามารถทำงานได้กับบางแอป บางแพลตฟอร์มเท่านั้น หรืออาจมีข้อจำกัด/ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในการทำงานบางรูปแบบ
ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับผู้ผลิต รุ่นของซอฟต์แวร์ ภูมิภาค อินเตอร์เน็ต และการปรับเปลี่ยนรุ่น

อุปกรณ์สมาร์ทโฮมทุกชิ้น ทำงานร่วมกัน

แอป alexa ควบคุมระบบสมาร์ทโฮมผ่านโทรศัพท์มือถือแอป alexa ควบคุมระบบสมาร์ทโฮมผ่านโทรศัพท์มือถือ
แอป Home ควบคุมระบบสมาร์ทโฮมผ่าน iPhone