Let's build a
Smart Home

Let's build a
Smart Home

เริ่มต้นสร้างบ้าน
สมาร์ทโฮม

Getting
Started
in 1 2 3 ...

Get products
& Set them up
Create automation
4
5
6
buy
products
7
Network & Connection
Smart Home Guide

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมของสมาร์ทโฮมด้วยคู่มือสมาร์ทโฮมของเรา

white concrete building under blue sky during daytimewhite concrete building under blue sky during daytime
white concrete building with balconies during daywhite concrete building with balconies during day

อาคารแนวนอน
Horizontal Property

อาคารแนวตั้ง
Vertical Property

บ้านเดี่ยว บ้านแฝดบ้านทาวน์โฮม

คอนโดมีเนียมอพาร์ตเมนต์

เลือกรูปแบบอาคาร

Know Your
Home

1

รู้จักบ้านของคุณก่อน...
เลือกรูปแบบบ้านที่ตรงกับบ้านของคุณที่ต้องการสร้างให้เป็นบ้านอัจฉริยะ แต่ละรูปแบบอาจมีข้อจำกัดในการเพิ่มอุปกรณ์หรือคุณสมบัติแตกต่างกัน (แต่อาจมีอุปกรณ์ทดแทนได้เช่นกัน)
อุปกรณ์บางประเภท เช่น สวิตช์ไฟที่ใช้สาย N หรืออุปกรณ์ที่ต้องเดินสายไฟ อาจต้องวางแผนก่อนการก่อสร้าง/ปรับปรุงเท่านั้น

brown wooden framebrown wooden frame
white, pink, green, and yellow painted wallwhite, pink, green, and yellow painted wall
five 3-storey houses in-lined on streetfive 3-storey houses in-lined on street

สร้างบ้านใหม่
Building New

ปรับปรุงบ้าน
Renovating

ซื้อบ้านใหม่
Buying New

เลือกรูปแบบบ้าน
อาคารแนวนอน
เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านทาวน์โฮม ตึกแถว
white red blue and yellow ceramic bowlswhite red blue and yellow ceramic bowls
clear glass buildingclear glass building

ปรับปรุงห้อง
Renovating

ซื้อห้องใหม่
Buying New

เลือกรูปแบบห้องชุด
อาคารแนวตั้ง
เช่น คอนโดมีเนียม อพาร์ตเมนต์ ห้องชุด
New Build / Renovated

สำหรับบ้านที่สร้างใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ และอาคารชุดปรับปรุงใหม่

low angle photography of drop lights
low angle photography of drop lights
telephone cable close-up photography
telephone cable close-up photography
white ceiling lamp
white ceiling lamp
เดินสายไฟใหม่
ติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก
ใช้สาย Neutral (N)
orange and white concrete building
orange and white concrete building
ติดตั้งเซ็นเซอร์
(ต่อสายไฟ)
บนฝ้า หรือผนัง
the sun is shining through the curtains of a window
the sun is shining through the curtains of a window
ิติดตั้งม่านไฟฟ้า
(ต่อสายไฟ)
ิติดตั้งไฟ โคมไฟ
ปรับปรุงฝ้า พร้อมไฟ
black usb cable plugged in white electric socket
black usb cable plugged in white electric socket
อุปกรณ์อัจฉริยะลอยตัว
เสียบปลั๊ก หรือใส่ถ่าน
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ กล้อง กลอนประตูดิจิตอล
selective focus photography of lens
selective focus photography of lens
อุปกรณ์อัจฉริยะ
ติดตั้ง และเดินสายไฟเพิ่ม
เช่น ประตูรั้วอัตโนมัติ กริ่งวิดีโอ กล้องรักษาความปลอดภัย
New Development

สำหรับบ้านโครงการ หรือห้องชุดใหม่

white round table near white wall
white round table near white wall
a blue light switch on a white wall
a blue light switch on a white wall
yellow and white round plastic
yellow and white round plastic
white and black wooden fence
white and black wooden fence
a group of three batteries sitting on top of a table
a group of three batteries sitting on top of a table
ิติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก หลอดไฟ
ทดแทนอุปกรณ์เดิม โดยไม่ต้องเดินสายไฟพิเศษเพิ่ม
อุปกรณ์อัจฉริยะ
ติดตั้ง และเดินสายไฟเพิ่ม
เช่น ประตูรั้วอัตโนมัติ กริ่งวิดีโอ กล้องรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์อัจฉริยะลอยตัว
เสียบปลั๊ก หรือใส่ถ่าน
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ กล้อง กลอนประตูดิจิตอล มอเตอร์ม่านไฟฟ้า

วิธีการเลือกระบบสมาร์ทโฮม
โดยพิจารณาจากหลักการ 3 ข้อนี้ และเปรียบเทียบรายละเอียดการใช้งาน ความต้องการ รวมถึงการแก้ไข/บำรุงรักษาแต่ละระบบ
ทั้งนี้ แนะนำให้เลือกระบบหลัก 1 ระบบ และอาจมีระบบเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถ หรือความสะดวก/ยืดหยุ่นในการใช้งานก็ได้

people using phone while standing
people using phone while standing
white and gray Google home on brown table
white and gray Google home on brown table

Choose
Platform

2

ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน
ที่ใช้ รวมถึงสมาชิกในบ้าน ระบบส่วนใหญ่ใช้ได้กับทั้งมือถือ iOS Android จนถึงแท็บเล็ต แต่ HomeKit ใช้ได้กับอุปกรณ์ Apple เท่านั้น

person holding black iphone 4
person holding black iphone 4

อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีอยู่แล้ว
เลือกอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้ว ขยายระบบให้ทรงพลังมากขึ้น บางอุปกรณ์รองรับหลายระบบ เพิ่มตัวเลือกในการใช้งาน

เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบ
แต่ละระบบมีข้อดี ข้อจำกัดต่าง ๆ กันไป เช่น จำนวนอุปกรณ์ ความยากง่ายในการใช้งาน ความสามารถระบบอัตโนมัติ (automation)

I
II
III
เลือกระบบบ้านอัจฉริยะ
เพื่อดูคุณสมบัติ และอุปกรณ์ที่รองรับ
Amazon Alexa
Apple HomeKit
Google Home
Samsung SmartThings
Home Assistant
Matter

วิธีการเลือกคุณสมบัติสมาร์ทโฮม
โดยพิจารณาจากหลักการ 3 ข้อนี้ และเปรียบเทียบรายละเอียดการใช้งาน ความต้องการ รวมถึงการแก้ไข/บำรุงรักษาแต่ละระบบ
ทั้งนี้ แนะนำให้เลือกระบบหลัก 1 ระบบ และอาจมีระบบเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถ หรือความสะดวก/ยืดหยุ่นในการใช้งานก็ได้

white and gray Google home on brown table
white and gray Google home on brown table

Pick
Features

3
person holding black iphone 4
person holding black iphone 4

อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีอยู่แล้ว
เลือกอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้ว ขยายระบบให้ทรงพลังมากขึ้น บางอุปกรณ์รอง