โซลูชันสมาร์ทโฮม

CHALAAD พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมรวมถึงบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการปรับแต่งและออกแบบโซลูชันทีสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากี่สุด

blue and black city buildings photography
blue and black city buildings photography

Smart Home
Solutions by
Features

ระบบบ้านอัจฉริยะแบ่งตามฟีเจอร์การใช้งานรูปแบบต่าง ๆ

a gated driveway with a house in the background
a gated driveway with a house in the background
white glass panel curtains
white glass panel curtains
two grey CCTV cameras
two grey CCTV cameras
Smart Gate
Curtain Automation
Smart Security

Smart Home
Residential Solutions by
Housing Types

ระบบบ้านอัจฉริยะครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ

white bed linen on bed
white bed linen on bed
white concrete building beside road during daytime
white concrete building beside road during daytime
white concrete house near green tree during daytime
white concrete house near green tree during daytime
Condominium
Duplex / Town Home
Single Detached House

Smart Home
Commercial Solutions by
Functionalities

ระบบอาคารอัจฉริยะที่จัดสรรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเชิงพาณิชย์รูปแบบต่าง ๆ

black floor lamp on living room sofa
black floor lamp on living room sofa
black and white bed linen
black and white bed linen
brown wooden counter desk with bottles and green plants
brown wooden counter desk with bottles and green plants
Office / Working Space
Hospitality / Hotel / Hospital
Café / Restaurant
parabolic antenna on white roof
parabolic antenna on white roof
Warehouse
clothes store interior
clothes store interior
Store / Retail Space