ผลิตภัณฑ์บ้านอัจฉริยะ
รองรับการทำงานกับ
Samsung SmartThings

อุปกรณ์ที่รองรับ
ระบบสมาร์ทโฮม

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

ตัวควบคุมแบบบริดจ์

กล้อง

กริ่งประตู

พัดลม

ก๊อกน้ำ

ประตูรั้ว / โรงรถ

เครื่องเพิ่มความชื้น

แสงไฟ

ล็อค / กลอนประตู

เต้ารับ / ปลั๊กไฟ

เครื่องเสียง

เราเตอร์

ระบบความปลอดภัย

เซ็นเซอร์

ลำโพง

เครื่องฉีดน้ำ

สวิตช์

เครื่องปรับอุณหภูมิ

โทรทัศน์

หน้าต่าง ผ้าม่าน

ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

SmartThings Hub

ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

อัจฉริยะ

เครื่องปรับอากาศ

Sensibo Air smart AC controller 🔗
Sensibo Air Pro smart AC controller & air quality sensor 🔗

อัจฉริยะ

เครื่องฟอกอากาศ

Meross Smart Wi-Fi Air Purifier
Sensibo Pure

อัจฉริยะ

ตัวควบคุมแบบบริดจ์

Aqara Hub E1 🔗
Aqara Hub M1S Gen.2 🔗
Aqara Hub M2 🔗
Zemismart HomeKit Zigbee Hub

อัจฉริยะ

กล้องรักษาความปลอดภัย

N/A

อัจฉริยะ

กริ่งประตูบ้าน

N/A

อัจฉริยะ

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้ว

ismargate LITE 🔗
ismartgate PRO 🔗
Meross Smart Wi‑Fi Garage Door Opener 🔗

อัจฉริยะ

เครื่องเพิ่มความชื้น

N/A

อัจฉริยะ

แสงไฟ หลอดไฟ โคมไฟ

Meross Smart Wi‑Fi Ambient Light MSL450
Meross Smart Wi‑Fi Ambient Light MSL430
Meross Smart Wi‑Fi LED Bulb MSL120HK
Meross Smart Wi‑Fi Light Strip MSL320
Meross Smart Wi‑Fi Light Strip MSL320 Pro
Meross Smart LED Desk Lamp MDL110M
Nanoleaf Canvas
Nanoleaf Elements
Nanoleaf Essentials - Smart LED Bulb
Nanoleaf Essentials - Smart LED Lightstrip
Nanoleaf Lines
Nanoleaf Shapes - Light Hexagons/Triangles/Mini Triangles

อัจฉริยะ

ล็อค กลอนประตู

August Smart Lock Pro
August Wi-Fi Smart Lock Gen.4
Yale YDM3109A (w/ Yale Access BLE Module + Yale Access Connect Wi-Fi Bridge)
Yale YDM4109A (w/ Yale Access BLE Module + Yale Access Connect Wi-Fi Bridge)
Yale YDM7116A (w/ Yale Access BLE Module + Yale Access Connect Wi-Fi Bridge)
Yale YDR41A (w/ Yale Access BLE Module + Yale Access Connect Wi-Fi Bridge)
Yale Access BLE Module + Yale Access Connect Wi-Fi Bridge
Zemismart ZX2 (w/ Zemismart HomeKit Zigbee Hub)

อัจฉริยะ

ปลั๊กไฟ เต้ารับ

Aqara Smart Plug US 🔗
Meross Smart Wi-Fi Plug Mini MSS110 US 🔗

Meross Smart Wi-Fi Plug MSS120 US
Meross Smart Matter Plug MSS115 🔗
Meross Smart Wi-Fi Surge Protector MSS425F

อัจฉริยะ